Maan tiivistymisen ehkäisy

Pellolla tapahtuva liikenne

Maan kasvukunnon paranemista voi edesauttaa minimoimalla pellolla tapahtuvan liikenteen. Mitä enemmän ja painavammilla koneilla ja märempänä aikana peltoa kuormitetaan, sitä suurempi on maahan kohdistuva rasitus. Peltomaahan kohdistuva rasitus maan ollessa kenttäkapasiteetissa tulisi aina olla alle 0,5 bar. Maan hiertymisen ehkäisemiseksi renkaan luiston tulisi varsinkin kevätolosuhteissa olla alle 5 %.

Lietteen ja kuivalannan levitys tapahtuu suurilla vaunuilla, joten maan rakenteen kannalta näiden levitys olisi hyvä tehdä kasvukauden loppupuolella elo-syyskuussa pohjamaan ollessa kuivimmillaan. Tämä on valitettavasti ristiriidassa ympäristönäkökulmien kanssa. Suuremmilla peltolohkoilla ja levitysmäärillä nykyisin onkin yleistynyt lietteen vetoletkulevitys, joka aiheuttaa huomattavasti pienemmän rasituksen maaperään.

Perinteinen kyntö on hyvä maanmuokkaustapa ja sille on paikkansa. Kyntäminen pohjamaan ollessa kosteaa kuitenkin tiivistää maata voimakkaasti aiheuttaen ongelmia peltomaahan.
Liian suuret rengaspaineet kevyessäkin koneessa kevätkylvöjen aikana saattavat aiheuttaa merkittäviä pintatiivistymisongelmia. Kuvassa näkyy tiivistymisen aiheuttamaa ongelmaa kevätsateiden jälkeen. Pellossa selkeimmät keltaiset raidat ovat kylvökoneen renkaan jäljet. Kylvökoneena 3-metrinen sivupyörä-Tume 1,5bar rengaspaineella.

Muokkausmenetelmät

Muokkausmenetelmänä lautasmuokkain on tehokas ja polttoainetaloudellinen, mutta sen leikkaussuunta on alaviistoon, jolloin se tiivistää maata heti muokkaussyvyyden alapuolelta. Muokkaustavan yleistyessä tämä on aiheuttanut vaikeuksia suurille peltoalueille. Asiaan on alettu kiinnittämään huomiota, kun esimerkiksi syysviljojen talvehtimisongelmien syitä on selvitetty.

Pintamaan tiivistymistä ehkäisee tehokkaasti myös alus- ja kerääjäkasvit. Ne pitävät maan kasvipeitteisenä ja suojassa sateelta sekä kasvattavat juuristoa muokkauskerrokseen lähelle maan pintaa. Loppusyksystä ne myös haihduttavat vettä pidentäen syysmuokkaukseen käytettävissä olevaa aikaikkunaa sekä ehkäisevät eroosiota.