Maanparannuskasvit

Maanparannuskasvit viljelyn tukena

Maanparannuskasvit ovat satovuosien välissä käytettäviä välikasveja. Tällaisilla kasveilla on vahva juuristo, joka kykenee kasvamaan vaativissakin olosuhteissa ja näin muokkaamaan maata viljelyn kannalta paremmaksi. Kun maanparannuskasvi käyttää vettä, pienten saveshiukkasten välissä oleva vesi poistuu, jolloin hiukkaset pääsevät lähemmäs toisiaan ja mururakenteen muodostuminen alkaa.

Maanparannuskasveina kannattaa käyttää usean eri kasvin seoskasvustoa. Eri vuosina eri kasvit kasvavat hyvin, ja usean kasvilajin muodostama ekosysteemi edesauttaa kasvua. Usein käytettyjä kasvilajeja ovat muokkausretikka, sinimailanen, sikuri sekä eri heinäkasvit. Kun maanparannuskasvia seuraavina vuosina on viljelyskierrossa vuorossa viljelykasvi, pääsee viljelyskasvin juuri kasvamaan syvemmälle kuin aiemmin.

Satokasvit maanmuokkaajina

Maaperää hoitavan kasvin ei aina tarvitse olla varta vasten kylvetty maanparannuskasvi. Paalujuuriset öljykasvit, öljyhamppu sekä esimerkiksi syysruis ovat viljelykasveja, joilla on maata parantavia ominaisuuksia. Koska syysmuotoiset kasvit kasvattavat vahvemman juuriston, niitä kannattaa suosia myös maanparannusominaisuuksien takia. Voimakas kasvusto kuivattaa maata, jolla saadaan edesautettua maan kunnon ylläpitoa ja parantamista entisestään. Ne myös jakavat työhuippuja ja vähentävät keväistä peltoliikennettä.

ravinnetasapaino
Rapsi on esimerkki vahvajuurisesta kasvista, jolla on sekä kasvinvuorotus- että maanparannusvaikutus.