Maan rakenne

Maan rakenne on tärkeä osa peltomaan vesitaloutta

Maaperä muodostuu erilaisista ja eri kokoisista osasista – hiekanjyvistä, savesta sekä eri tavoin hajonneesta orgaanisesta aineksesta. Hiesu ja sitä suuremmat kivennäispartikkelit ovat itsenäisiä ”pieniä kiviä”, jotka eivät ole liittyneet toisiinsa. Hiesua hienompi jae, saves, on niin pientä, että se ei yleensä esiinny maaperässä itsenäisinä hiukkasina, vaan savespartikkelit ovat liittyneet toisiinsa kemiallisin sidoksin, ja siten muodostavat yhdessä suurempia jyväsiä eli muruja.

Maan mururakenteen muodostuminen on tärkeä osa peltomaan vesitaloutta. Murut ovat isompia kuin yksittäiset saveshiukkaset, jolloin murujen väliin jäävät raot ovat suurempia kuin yksittäisten hiukkasten väleissä. Tämä parantaa maan ilmavuutta sekä helpottaa veden liikkumista maassa. Myös kasvien hiusjuuret käyttävät näitä rakoja kasvureitteinä.

Kunnossa oleva maa on hyvä kasvuympäristö maaperän biologiselle toiminnalle aina mikrobeista suurempiinkin eliöihin asti.
peruskuivatus
Hyväkuntoinen maa pystyy ottamaan vastaan suuriakin vesisateita.

Maan mururakenne ja vedenjohtokyky

Mururakenne muodostuu pääosin kuivissa olosuhteissa, kun hiukkasten väliin kapillaarisesti sitoutunut vesi poistuu ja hiukkaset pääsevät lähemmäksi toisiaan. Näin muodostuvat murut vaativat suuren savespitoisuuden ollakseen kestäviä. Tämän rakenteen pysyvyyttä vahvistaa maan biologinen toiminta, kun juurien ja eliöiden maatuessa muodostuva humusaine liimaa maapartikkeleita yhteen. Tämä tapa korostuu erityisesti vähäsavisilla runsasmultaisemmilla mailla. 

Hyväkuntoisen maan vedenjohtokyky mahdollistaa suurtenkin sademäärien imeytymisen nopeasti maaperään, mikä pienentää eroosiota sekä ravinnevalumia. Vesi ei kuitenkaan liiku maaperässä roudan aikana. Tämä voi aiheuttaa ongelmia varsinkin talvehtivien kasvien viljelyyn. Asia kannattaakin ratkaista muilla tavoin, esimerkiksi toimivalla peruskuivatuksella ja pellon pinnan muotoilulla.

Maaperän kuivaaminen mururakenteen muodostusta varten onnistuu käytännössä ainoastaan voimakkaan syväjuurisen kasvuston avulla. Nämä kasvit täytyy ensin kuitenkin saada kasvamaan hyvin, jotta ne haihduttavat riittävästi vettä, ja maan rakenne alkaa parantua. Ongelma on muna-vai-kana -tyyppinen. Näistä eri keinoista lisää seuraavissa osioissa.