Tiivistymien mekaaninen muokkaus

Tiivistymien mekaaninen rikkominen, eli jankkurointi

Raskaiden maatalouskoneiden tiivistämä maa on vahvajuurisillekin kasveille haastava kasvualusta. Juuriston kasvuolosuhteita voi parantaa mekaanisesti muokkaamalla tiivistynyttä kerrosta. Kevytmuokkauksessa ja suorakylvössä tiivistymä on usein heti muokkauskerroksen alapuolella (6–15 cm) kun taas perinen kyntö tiivistää 20–40 cm syvyydellä olevaa jankkokerrosta.

Pintamaan tiivistymän voi rikkoa muokkaamalla pelto kuivana aikana esimerkiksi kultivaattorilla. Lautasmuokkaimen tekemä tiivistymä on useimmiten alle 15 cm syvyydessä, joten syvä kultivointi on riittävä pellon kuohkeutukseen. Tiivistymään johtaneet syyt täytyy kuitenkin poistaa, jotta tilanne ei pääsisi uudestaan pahenemaan. Esimerkiksi peräkärryn pyörät ovat usein peltoliikenteeseen sopimattomia, joten kärryn viemistä pellolle kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää.

Jankon mekaaninen muokkaus on toteutettava oikeanlaisissa olosuhteissa. Erityisesti herkillä maalajeilla (esimerkiksi vähäsavisilla hiesuilla) väärään aikaan tehtynä muokkaus saattaa jopa pahentaa tilannetta. Jankkurointi suositellaan tehtäväksi kasvipeitteisenä aikana, esimerkiksi maanparannuskasvin yhteydessä keskikesällä. Satokasvien välissä elo-syyskuussa tapahtuvan jankkuroinnin jälkeen suositellaan syysmuotoisia kasveja, jotta vältytään keväiseltä peltoliikenteeltä.

Mekaaninen muokkaaminen ei kuitenkaan kuohkeuta maata pysyvästi. Jankkuroinnin tehtävä on toimia apuna maanparannuskasveille ja auttaa juuristoa kasvamaan maahan ensimmäisiä kertoja. Kun tämä onnistuu useasti lyhyen ajan sisällä, alkaa positiivinen kierre. Syvälle kasvava juuristo kuivattaa maata ja maan murustuessa seuraavina vuosina juuriston kasvuolosuhteet ovat paremmat kuin aiemmin.

6-piikkinen Stahltech-merkkinen kevytjankkuri jolla voidaan rikkoa tiivistymää 30-40 senttimetrin syvyyteen saakka.