Pellon pinnan muotoilu

Vesi kerääntyy painanteisiin

Viljelysmaat eivät käytännössä koskaan ole täysin tasaisia. Tämä aiheuttaa runsaiden sateiden ja roudan aikana veden liikkumista myös maan pintaa pitkin. Painanteisiin kertyvä vesimäärä voi olla moninkertainen todelliseen sademäärään nähden, jolloin pellon kosteusolosuhteet jakautuvat epätasaisesti eri kohtiin.

Kun esimerkiksi kevättyöt kuitenkin tehdään koko pellolle samalla kerralla, ei märkien notkanteiden kuivumista parhaaseen kylvökuntoon voida odottaa. Tämä aiheuttaa epätasaista muokkautumista, satotappioita ja maan tiivistymistä. Pelkkä salaojitus tai sorasilmät eivät tässä kohtaa hyödytä riittävästi etenkään syysmuotoisia kasveja viljeltäessä. Talvisin roudan aikana maa ei läpäise vettä ja tämä voi aiheuttaa syysviljojen vahingoittumista, kun painanteisiin kerääntynyt vesi jäätyy ja aiheuttaa esimerkiksi jääpoltetta.

Routaisessa maassa painanteisiin kertynyt vesi ei pääse imeytymään salaojiin. Kuvassa näkyvällä alueella tasaiselle pellolle jäätynyt vesi tuhosi alla olleen syysvehnäkasvuston.

Pellon pinnan muotoilu

Ongelmia voi varsin hyvin helpottaa muotoilemalla pellon pintaa tasauslanalla. Pellon pinnasta määritetään riittävä määrä korkeuspisteitä, josta tehdään 3D-pintamalli. Tämän mallin pohjalta lasketaan, miten mahdollisimman pienellä maansiirrolla saadaan pienennettyä painanteiden ja rännien aiheuttamaa ongelmaa tehokkaasti. Varsinainen maansiirtotyö tehdään kuivana aikana GPS-ohjatulla tasauslanalla.